Dermatologia

Problemy dermatologiczne są jednymi z częstszych przyczyn wizyt u lekarza weterynarii. Co jest tego przyczyną? Skóra to największy narząd ssaków, który odzwierciedla nie tylko problemy bezpośrednio dotyczące tej tkanki ale również problemy związane z nieprawidłowym żywieniem, złą profilaktyką, problemami immunologicznymi i endokrynologicznymi. Niewłaściwie funkcjonująca skóra stanowi słabą barierę ochronną całego organizmu, dlatego tak ważne jest niebagatelizowanie zmian, które odbiegają od normy.

Leczenie schorzeń dermatologicznych jest procesem długotrwałym i bardzo złożonym, często wymaga dużej dyscypliny, zaangażowania i cierpliwości od opiekuna zwierzęcia. Nierzadko zwierzę jest leczone przez całe życie.

  • Diagnozowanie chorób skóry i kanałów słuchowych
  • Leczenie zakażeń bakteryjnych i grzybiczych skóry
  • Leczenie pasożytniczych chorób skóry
  • Leczenie chorób skóry na tle hormonalnym
  • Leczenie chorób skóry na tle autoimmunologicznym
  • Leczenie nawracających chorób kanałów słuchowych
  • Badanie mikroskopowe – cytologia, zeskrobina, trichogram
  • Biopsje i ocena histopatologiczna zmian nowotworowych skóry