Choroby wewnętrzne

Układu pokarmowego

 • Choroby zapalne jelit,
 • żołądka, biegunki,
 • niedrożność przewodu pokarmowego,
 • obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym,
 • choroby pasożytnicze,
 • diagnostyka zmian rozrostowych,
 • zapalenie trzustki,
 • niewydolność wątroby,
 • alergie pokarmowe.
medicine pet care people concept dog veterinarian doctor vet clinic

Przykładowe foto

Układu endokrynnego

 • Niedoczynność i nadczynność tarczycy,
 • nadczynność kory nadnerczy (Zespół Cushinga)
 • i niedoczynność kory nadnerczy (Choroba Addisona), cukrzyca.

Układu oddechowego

 • Stany zapalne górnych dróg oddechowych,
 • zapalenie oskrzeli,
 • zapalenie płuc,
 • syndrom ras brachycewalicznych BOAS.

Chorób uszu

 • Stany zapalne ucha,
 • krwiak małżowiny usznej,
 • zespół przedsionkowy,
 • ciało obce w kanale słuchowym.

Układu moczowego

 • Zapalenie pęcherza moczowego,
 • kamica pęcherza moczowego (niedrożność cewki moczowej udrożnienie, cewnikowanie, wyszycie cewki moczowej),
 • usuwanie kamieni moczowych z pęcherza moczowego (cystotomia),
 • nakłucie pęcherza moczowego z pobranie moczu do badań (cystocenteza),
 • niewydolność nerek.

Układu rozrodczego

 • Stany zapalne zewnętrznych narządów płciowych,
 • stany zapalne macicy (np. ropomacicze, hydrometra),
 • stany zapalne i rozrostowe prostaty,
 • zmiany rozrostowe dróg rodnych,
 • pobieranie wymazów z dróg rodnych.

Gruczołów okołoodbytowych

 • Stany zapalne (wyciskanie, płukanie gruczołów i podawanie leków do gruczołów);
 • zmiany rozrostowe okolicy odbytu,
 • guzy odbytu (usuwanie chirurgiczne zmian),
 • choroby odbytu np. czyraczność odbytu.

Dermatologicznych

 • stany zapalne skóry,
 • grzybice skórne,
 • alergie skórne,
 • guzki na skórze,
 • pobieranie wymazów, zeskrobin w kierunku pasożytów, wymaz i posiew bakteriologiczny oraz w kierunku dermatofitów, biopsja skóry, cytologia zmian skórnych choroby odbytu np. czyraczność odbytu, chirurgiczne i laserowe usuwanie zmian skórnych.