Zasady rejestracji

  1. Wizyty umawiane są na godziny drogą telefoniczną lub osobiście w recepcji.
  2. Pacjenci w stanie nagłym mają pierwszeństwo przed wszystkimi pacjentami.
  3. Pacjenci wcześniej nieumówieni będą przyjmowani w drugiej kolejności. Czas oczekiwania na przyjęcie jest uzalezniony od ilości umówionych wizyt.
  4. Kolejność przyjmowania na wizyty ustalona jest na podstawie rejestracji na określoną godzinę. Umówiona godzina przyjęcia jest szacowana. Czas przyjęcia może ulec opóźnieniu, np. w związku z pojawieniem się nagłego przypadku lub konieczności przedłużenia wcześniejszej wizyty, zabiegu.

Pacjenci weterynaryjni pojawiają się w przychodni z różnymi problemami zdrowotnymi, mają różne usposobienie i charakter, przez co nie da się dokładnie oszacować czasu trwania wizyty. Może być to przyczyną opóźnień w rozpoczęciu kolejnych wizyt.

Dokładamy wszelkich starań aby każdy pacjent otrzymał jak najlepszą pomoc oraz aby wizyta była jak najmniej stresująca.